In aanvulling op het eerder gepubliceerde overzicht van landen waarmee onderhandeld wordt over belastingverdragen wil Nederland in 2018 nieuwe gesprekken starten met Australië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Marokko, Oostenrijk en Portugal. Nederland zal de lopende gesprekken met landen als Andorra, België, Brazilië, Chili, Frankrijk, Liechtenstein, Mozambique, Oeganda, Pakistan, Senegal en Sri Lanka voortzetten. Doel van de gesprekken is te komen tot een nieuw of een gewijzigd belastingverdrag.
Door de ondertekening van het zogenoemde multilaterale instrument kunnen bestaande belastingverdragen in één keer in overeenstemming worden gebracht met de meest recente verdragsbepalingen van het BEPS-project om belastingontwijking tegen te gaan. Het multilateraal instrument is ter goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ondernemers en burgers, die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor lopende of voorgenomen onderhandelingen over belastingverdragen, worden uitgenodigd om contact op te nemen met het Ministerie van Financiën.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]