In februari 2017 vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijkt voor organisaties nog altijd een lastige materie te zijn. Daarom geven wij u in deze advieswijzer een kort overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Het algemene uitgangspunt in de WKR is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering bij overlijden), geen loon.

Hieronder treft u een greep uit de onderwerpen in deze advieswijzer:

  • Regelgeving en keuzemogelijkheden
  • Gebruikelijkheidstoets
  • Gerichte vrijstellingen
  • Normbedragen en afrekening

Download: Advieswijzer Werkkostenregeling 2017

 

Werkkkostenregeling (WKR) lastig werkbaar

De WKR is voor veel werkgevers in het MKB nog lastig werkbaar. Onder meer vanwege dit signaal heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om de geplande evaluatie van de werkkostenregeling te vervroegen van 2018 naar 2017. Op dit moment heeft u daar nog niet zoveel aan en vindt in februari 2017 gewoon de afrekening van de WKR 2016 plaats. Twijfelt u nog over de toepassing van de diverse WKR-regels binnen uw onderneming, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]