Per 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon flink omhoog en er worden nog meer wijzigingen verwacht. Heeft u, structureel of op incidentele basis, medewerkers in dienst die behoren tot de categorie ‘jeugd’ (15 – 22 jaar)? Deze advieswijzer helpt u om een beeld te krijgen van directe wijzigingen (per 1 juli 2017) en toekomstige, verwachte wijzigingen.

Dit vraagstuk leeft duidelijk bij de landelijke overheid. Dat blijkt onder meer uit de huidige verhoging, maar ook uit actuele discussies in de Tweede Kamer en reeds ingediende wetsvoorstellen. De overheid erkent dat een stijging van het minimum loon kan leiden tot dalende interesse onder werkgevers om jongeren aan te nemen. Daarom bestaan er mogelijkheden voor subsidie en compensatie (LIV).

Verloningsvormen

Naast een standaard uurloon zijn er ook nog andere/aanvullende manieren van ‘belonen’ mogelijk. Denk hierbij aan verloning per stuk, ook wel stukloon of stukwerk genoemd. Ook beloning van overwerk en de mogelijkheden van leerwerkplekken (combinatie van studeren en werken) zijn onderhevig aan wijzigingen.

Download de Advieswijzer Wijziging Minimumloon

In deze advieswijzer komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bedragen minimumloon
  • Verhoging minimumjeugdloon 18-22 jarigen per 1 juli
  • Wijziging minimumloon bij stukwerk per 1 januari 2018
  • Meer minimumloon bij overwerk vanaf 1 januari 2018

Minimumloon wijzigingen jeugd

Heeft u hulp nodig bij vraagstukken omtrent de inzet van jeugdige werknemers, bijvoorbeeld op het vlak van salariëring, HR-vraagstukken, het aannamebeleid of vragen met betrekking tot juridische kwesties of genoemde wijzigingen? Wij hebben specialisten in dienst die u kunnen bijstaan en adviseren over uw specifieke situatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]