Onlangs zijn Kamervragen gesteld over het optreden van dubbele belastingheffing over Nederlandse pensioenen van grensarbeiders uit België. Dubbele belastingheffing kan zich voordoen bij inwoners van België die een pensioen uit Nederland ontvangen van meer dan € 25.000 euro bruto per jaar. Vanwege onduidelijkheid over de belastingheffing in België is de vrijstelling van loonbelasting in Nederland vervallen.

De staatssecretaris kondigde bij de beantwoording van die vragen aan dat Nederland en België in overleg een oplossing voor deze problematiek zouden zoeken. Die oplossing is er nu. Volgens afspraak zal Nederland alleen belasting heffen over Nederlands pensioen als België het pensioen niet of onvoldoende belast. België zal dan voorkoming van dubbele belasting verlenen. Door verbetering van de onderlinge uitwisseling van informatie weet Nederland wanneer het pensioen in België feitelijk en voldoende wordt belast en wanneer niet. De gemaakte afspraken worden op korte termijn in een overeenkomst uitgewerkt.

Ministerie van Financiën publicatie 2018-0000029126

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]