Liquiditeit is een essentiële waarde voor bedrijven. Het kan organisaties enorm in de problemen brengen als debiteuren de betaling verlaten en aan de andere kant crediteuren de druk opvoeren om hun factuur van u betaald te krijgen. Diverse grote bedrijven in Nederland gaan daar nu verandering in brengen.

Grote bedrijven en overheidsinstanties hebben betaaltermijnen vaak vastgelegd en deze kunnen soms onevenredig lang zijn. Hierdoor komen bijvoorbeeld toeleveranciers en onderaannemers van deze instanties in de problemen. Daarom is een groep Nederlandse bedrijven een initiatief gestart en hebben zij afgesproken om facturen aan MKB-leveranciers voortaan sneller te gaan betalen.

Betaling versnellen met Betaalme.nu

Het betreft Heineken, Jumbo Supermarkten, Randstad en FrieslandCampina. Zij zijn de voortrekkers van de website www.Betaalme.nu, een initiatief vanuit het bedrijfsleven dat steun geniet vanuit het ministerie van Economische Zaken. Het doel is dat binnen nu en vijf jaar tenminste 50% van de 1.000 grootste bedrijven deelneemt en facturen aan kleine toeleveranciers bij voorkeur binnen 30 dagen betaalt. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat facturen nu gemiddeld 42 dagen openstaan.

MKB Nederland

MKB Nederland juicht het initiatief toe. Slecht betaalgedrag van grote ondernemingen en overheden zorgen voor grote problemen. Michaël van Straalen van MKB Nederland: “Voor kleinere bedrijven zijn dit juist de belangrijkste opdrachtgevers. Dit zorgt voor afhankelijkheid en dat maakt het lastig voor deze groep om hierop actie te ondernemen.” (Bron: nu.nl)

Debiteurenbeheer verbeteren

Debiteurenbeheer is in veel bedrijven een vraagstuk. Toch kunnen betaaltermijnen omlaag door interne processen te optimaliseren, bijvoorbeeld door het inbouwen van controles of automatisering van het factuurproces. Wij helpen u hier graag bij.

Rianne Geevers

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact op met Rianne Geevers

06 - 3361 6089 [email protected]