Minister Asscher heeft op 24 mei 2017, vlak voor zijn afscheid, nog een wijziging doorgevoerd met als resultaat dat flexwerk (flexibele arbeid) duurder wordt. Nieuwe organisaties die aan terbeschikkingstelling doen, kunnen alleen nog maar ingedeeld worden in sector 52 (sector voor uitzendbedrijven). Uitzendbureaus, detacheerders en payroll-bedrijven kunnen nu onder bepaalde voorwaarden nog in een andere sector zitten. Dit zal voorlopig zo blijven, maar de verwachting is dat ook zij vanaf 2019 in sector 52 gaan vallen. Wat zijn de gevolgen van dit besluit?

Flexwerk en sectorverloning

Werkgevers worden simpel gezegd ingedeeld in een sector op basis van de werkzaamheden die zij verrichten. Afhankelijk van de sector wordt de hoogte van de af te dragen premie sectorfonds bepaald. Uit dit sectorfonds worden verschillende uitkeringen zoals de WW betaald. Voor de hoogte van de premie per sector wordt er gekeken welke sector het meest “vervuilt”. De uitzendsector kent van oudsher een hoge premie, vandaar dat veel uitzend-, detacheer- en payrollbedrijven ingedeeld wilden worden in een andere sector dan de uitzendsector. Wanneer aan bepaalde voorwaarden werd voldaan konden uitzendbedrijven namelijk in een andere sector met lagere premies ingedeeld worden. Financieel was dit dus erg interessant voor uitzendbedrijven.

Gevolgen voor uitzendbedrijven

Voor de markt van uitzendbureaus, detacheerders en payrollbedrijven veroorzaakt het besluit verschillen in de markt. De uitzendbedrijven die momenteel nog in een andere sector dan 52 zitten, hebben een lagere kostprijs en kunnen hun diensten dus goedkoper aanbieden.

Op de lange termijn, wanneer naar verwachting per 1 januari 2019 alle uitzendbedrijven in sector 52 zullen vallen, zullen de premies gaan stijgen, maar zijn ze wel voor alle uitzendbedrijven nagenoeg gelijk. De uitzendbedrijven kunnen hierdoor weer gaan concurreren op kwaliteit van dienstverlening en op effectief verzuimbeleid. De hoogte van de Werkhervattingskas is dan immers bepalend voor de hoogte van de loonkosten.

Gevolgen voor bedrijven die gebruik maken van uitzendbedrijven

Veel uitzendbureaus, detacheerders en payrollbedrijven zijn momenteel ingedeeld in een gunstige sector. Momenteel zal er voor u niks veranderen, maar als zoals verwacht per 1 januari 2019 de uitzendbedrijven allemaal in sector 52 zullen vallen dan zullen de loonkosten stijgen. Deze stijging zal tussen de 3% en 5% liggen. Wat natuurlijk zal leiden tot een hogere prijs voor u.

Wilt u meer weten over wat er speelt met de sector verloning? Of maakt u gebruik van uitzendbedrijven en wilt u weten wat de effecten voor u zullen zijn?

Thomas Vos

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan even contact op met Thomas Vos

06 - 1940 3852 Stuur mij een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]