Het komt wel eens voor: een factuur wordt ondanks diverse aanmaningen en misschien zelfs een incassobureau niet voldaan. In zo’n geval kan de eerder betaalde BTW worden teruggevorderd. Op dit moment zijn de regels te ingewikkeld. Daar zijn het bedrijfsleven én de Belastingdienst het over eens.

Teruggaaf BTW

Het Ministerie van Financiën komt nu met een concept wetsvoorstel om de BTW-teruggaaf te versoepelen. De intentie is dat dit per 1 januari 2017 wordt ingevoerd. Nu is het zo geregeld dat een ondernemer een afzonderlijk verzoek moet indienen wanneer een factuur niet of niet volledig wordt betaald. In de nieuwe werkwijze krijgt de ondernemer recht op teruggaaf van de BTW wanneer een debiteur één jaar na de opeisbaarheid de factuur nog niet heeft voldaan, maar de ondernemer de BTW al wel heeft afgedragen. In zo’n geval mag de afnemer de voorbelasting in mindering brengen op de BTW-aangifte.

Wordt een vordering toch nog betaald?

Wanneer een afnemer een factuur niet heeft betaald dan dient hij de BTW-correctie en –verrekening alsnog te voldoen. Hij heeft tenslotte al in eerder stadium de verschuldigde BTW afgetrokken. Wanneer de afnemer het bedrag na een jaar alsnog voldoet, dan is de ondernemer (leverancier) alsnog BTW verschuldigd. Dit BTW-bedrag kan hij meenemen in de aangifte.

Wanneer de wetswijziging een feit wordt dan geldt deze wet ook voor vorderingen van vóór 1 januari 2017. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de termijn van één jaar na opeisbaarheid in zo’n geval dan ingaat op 1 januari 2017.

Voor ondernemers met (veel) oninbare facturen zal dit een uitkomst zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere financiële zaken in uw bedrijf? Neemt u dan contact met ons op of stel uw vraag via onderstaand formulier.

Rianne Geevers

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact op met Rianne Geevers

06 - 3361 6089 [email protected]