Categorie: Autobelastingen

Vrachtwagenheffing

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing gaat gelden voor binnen- en buitenlands vrachtverkeer dat gebruik van de snelweg maakt. De opbrengst van de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden gebruikt voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van…

lees meer

Invoer gebruikte auto

Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij een gebruikte auto wordt de verschuldigde bpm verminderd door rekening te houden met afschrijving van de auto. Voor de toepassing van de Wet bpm is een auto nieuw zolang deze niet…

lees meer

Zitbank in laadruimte bestelauto

Voor een bestelauto van een ondernemer geldt een lager tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Voor het lage tarief gelden dus twee eisen: de bestelauto moet voldoen aan de voorwaarden, die aan een bestelauto worden gesteld, en de houder of gebruiker van de bestelauto moet ondernemer voor de omzetbelasting zijn.Aan een ondernemer werd een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting…

lees meer

Prejudiciële vragen naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Houder is degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld of degene die in Nederland feitelijk de beschikking heeft over een motorrijtuig met een buitenlands kenteken. De belasting wordt betaald per tijdvak van drie maanden. Het belastingtijdvak vangt aan op de dag waarop het kenteken op naam…

lees meer

Prejudiciële vragen naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Houder is degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld of degene die in Nederland feitelijk de beschikking heeft over een motorrijtuig met een buitenlands kenteken. De belasting wordt betaald per tijdvak van drie maanden. Het belastingtijdvak vangt aan op de dag waarop het kenteken op naam…

lees meer

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de omstandigheid dat een auto in het buitenland is geregistreerd voordat deze in Nederland werd geregistreerd er niet aan in de weg om de auto als nieuw aan te…

lees meer

Geen recht op laag tarief MRB voor bestelauto van gemeente

Voor een bestelauto moet motorrijtuigenbelasting (MRB) worden betaald. Het tarief voor een bestelauto is in beginsel gelijk aan het tarief voor een personenauto. Onder voorwaarden geldt op verzoek een lager tarief voor een bestelauto voor ondernemers in de zin van de Wet OB. De bestelauto moet daarvoor meer dan bijkomstig worden gebruikt in het…

lees meer

Bpm bij huur buitenlandse auto

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm verschuldigd. Dat geldt ook als de auto is voorzien van een buitenlands kenteken of als de auto in het buitenland is gehuurd. Wel moet bij huur rekening gehouden worden met de duur van de…

lees meer

Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto

Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij een gebruikte auto wordt de verschuldigde bpm verminderd door rekening te houden met afschrijving van de auto. Voor de toepassing van de wet bpm is een auto nieuw zolang deze niet…

lees meer