Categorie: Ondernemingswinst

Besluit marktrente

Volgens vaste jurisprudentie moeten langlopende renteloze verplichtingen worden gewaardeerd tegen de marktrente voor langlopende leningen die gold op het moment van aangaan van de verplichtingen. Bij een daling van de rentestand mogen de verplichtingen hoger worden gewaardeerd. Stijgt de rente na een eerdere daling, dan moet de waardering van de verplichtingen worden aangepast aan…

lees meer