De controle van de jaarrekening wordt nog te langzaam uitgevoerd door een accountant in Nederland. Dat heeft Wopke Hoekstra, minister van Financiën, onlangs gemeld door middel van een brief aan de Tweede Kamer. Hij is van mening dat Nederlandse accountantskantoren nog te weinig actie ondernemen om misstanden in de accountancybranche te elimineren en dat de sector de complexiteit van het verbeterproces onderschat.

De minister trekt deze conclusie naar aanleiding van rapporten die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft opgesteld en een document van de Monitoringscommissie Accountancy. Uit deze stukken blijkt dat accountants te weinig progressie weten te realiseren om te komen tot een efficiëntere aanpak bij de controle van de jaarrekening voor bedrijven.

Wat is de AFM?

AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. Het is een zelfstandig bestuursorgaan dat wettelijke bevoegdheden heeft en taken uitvoert. De bestuursleden worden aangesteld door de Nederlandse minister van Financiën. Ook worden door deze minister bijvoorbeeld de begroting en de staturen (en wijzigingen hierin) beoordeeld en goedgekeurd. De kernkwaliteit van deze instantie om eerlijke en transparante financiële markten na te streven. De AFM is hierin een onafhankelijke partij die optreedt als toezichthouder.

AFM Autoriteit Financiële Markten

Wat is de Monitoring Commissie Accountancy?

De Monitoring Commissie Accountancy is een initiatief van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Vanaf de start is deze commissie volledig zelfstandig en onafhankelijk. De commissie verricht onderzoeken, rapporteert hierover en doet concrete aanbevelingen voor en over de accountancysector en bijhorend economisch verkeer.

 

monitoring commissie accountancy MCA

Aanpassen werkwijze

Sinds 2014 wordt de accountancybranche nauwlettend in de gaten gehouden door de AFM. De autoriteit heeft destijds uitgesproken dat kantoren zich te commercieel opstelden met als gevolg dat jaarrekening van bedrijven in veel gevallen niet goed werden gecontroleerd. Hierdoor kwam bijvoorbeeld fraude vaak niet aan het licht.

Dat was het moment voor de AFM om accountants erop aan te dringen om hun werkwijze te verbeteren (onder meer bij controle jaarrekening). De branche maakte een lijst van 53 maatregelen die genomen dienen te worden om de problemen op te lossen. Te denken valt aan de bijscholing van werknemers en een herziening van het beloningenstelsel binnen kantoren.

Bij de implementatie van deze maatregelen speelt digitalisering een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij vastlegging van data en documenten en ook bij het automatiseren en standaardiseren van de belangrijkste bedrijfsprocessen.

Persoonlijk adviesgesprek

Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de laatste trends op het gebied van digitalisering binnen de accountancy branche? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk adviesgesprek.

Rianne Geevers

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan even contact op met Rianne Geevers

06 - 3361 6089 Stuur mij een e-mail