Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering heeft een jaarbericht gepubliceerd genaamd “Staat van het MKB 2017”. Het rapport telt 64 pagina’s en heeft als titel:

Groeiplafond dreigt voor het MKB
Digitalisering als uitdaging en kans voor productiviteit

In het rapport wordt al snel duidelijk dat het MKB na de recessie de weg naar boven heeft weten te vinden. Over de gehele linie groeit het MKB, zowel in omzet als in aantal werkzame personen. De resultaten worden beter en daar profiteert de sollicitant aan mee.

Toch zijn er ook uitdagingen. De groei van de economie leunt momenteel flink op het aannemen van extra medewerkers. De beschikbaarheid van extra personeel is echter geen bron waar onbeperkt uit geput kan worden. uit steeds meer sectoren komen signalen dat er onvoldoende gekwalificeerd personeel gevonden kan worden, waardoor de economische groei steeds meer zal stagneren.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering luidt daarom de noodklok. Nu steeds meer gekwalificeerd personeel een baan heeft gevonden, wordt het steeds moeilijker om aan de juiste mensen te komen. Er is sprake van een verkrapping op de arbeidsmarkt (minder mensen zoeken werk) en er is sprake van een mismatch. Met een mismatch wordt bedoeld dat een grote groep mensen geen baan kan vinden, omdat hun capaciteiten niet matchen met de kwaliteiten waarnaar werkgevers zoeken.

Dat betekent dat het bedrijfsleven naar andere manieren moet zoeken om te kunnen blijven voldoen aan de vraag. Digitalisering is derhalve een uitdaging en een kans. Hierdoor kan met dezelfde bezetting meer werk worden verzet. Digitalisering is dan ook van essentieel belang voor MKB-bedrijven om te kunnen blijven groeien.

Digitalisering als kans

Innovatiever, slimmer en efficiënter werken zal resulteren in productiviteitsgroei. Vanuit historisch perspectief gezien, levert dit de grootste bijdrage aan de groei van de economie. In de loop van 2017 meldde 1 op de 6 ondernemers dat personeelstekort zijn bedrijfsactiviteiten belemmert. Daarmee is het in snel tempo één van de grootste belemmeringen voor verder groei aan het worden.

Digitalisering en automatisering maakt nieuwe manieren van werken en nieuwe organisatiemodellen mogelijk. Daarmee biedt het perspectief om knelpunten voor productiviteitsgroei te verhelpen. Zulke modellen kunnen kleinere bedrijven sneller helpen aan schaalvoordelen, onder andere via nieuwe vormen van samenwerking en beter marktbereik. Ze bieden ook nieuwe mogelijkheden om een bredere groep bedrijven in het MKB te laten groeien in productiviteit. 

 

Digitalisering banen MKB

Automatisering van taken

Steeds vaker worden slimme machines, apparaten en software ingezet om taken uit te voeren die voorheen mensenwerk waren. Onderzoek door McKinsey en Google heeft uitgewezen dat een significant deel van het werk kan worden geautomatiseerd, soms volledig en vaak deels automatiseerbaar. Verder bleek uit het onderzoek dat automatisering/digitalisering van taken geen gevaar is voor de baan van de medewerker. Het levert zelfs extra banen op om de toenemende groei aan te kunnen.

Het volledige rapport kunt u lezen op de website van MKB Eindhoven: klik hier

Waar liggen uw kansen?

De mogelijkheden om te automatiseren/digitaliseren zijn voor elke organisatie anders. HRT Business Solutions is gespecialiseerd in digitaliseringsvraagstukken. Met een ideale combinatie van onze specialisten en slimme software helpen we bedrijven om op een efficiënte manier te groeien.

Herkent u zich in bovenstaande situatie en wilt u weten waar uw kansen liggen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Bart Scheepens

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan even contact op met Bart Scheepens

06 - 5130 3887 Stuur mij een e-mail