De staatssecretaris van Financiën heeft de fiscale beleidsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer. De beleidsagenda omvat de vijf prioriteiten van het kabinet op het gebied van de belastingwetgeving. Dat zijn de aanpak van internationale belastingontwijking en belastingontduiking, verlaging van de lasten op arbeid, het fiscale vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten, vergroening van het belastingstelsel en verbetering van de handhaving door de Belastingdienst.

  • De plannen op het gebied van de aanpak van met name internationale belastingontduiking en -ontwijking heeft de staatssecretaris in een afzonderlijke brief uiteengezet.
  • De lasten op arbeid worden verlaagd door de invoering van een tweeschijvenstelsel in box 1, een verhoging van de algemene heffingskorting en van de arbeidskorting. Dit wordt gefinancierd door een verhoging van het lage btw-tarief en van de milieubelastingen. Verhoging van de milieubelastingen wordt omschreven als verdere vergroening van het belastingstelsel.
  • De aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat moet profiteren van het afschaffen van de dividendbelasting en het verlagen van de vennootschapsbelastingtarieven. De tariefsverlaging wordt overigens gefinancierd uit een verbreding van de belastinggrondslag. Onderdeel van de maatregelen in de vennootschapsbelasting is een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen.

De staatssecretaris kondigt aan dat het Belastingplan 2019 voornamelijk zal bestaan uit maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd.

Ministerie van Financiën publicatie 2018-0000027221

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]