Winst uit onderneming is het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Of een activiteit als een onderneming of als een werkzaamheid kan worden aangemerkt hangt af van factoren als de duur en de omvang van de werkzaamheden, de brutobaten, de winstverwachting, het lopen van ondernemersrisico, het aantal opdrachtgevers en de omvang van de investeringen.

De rechtbank merkte de activiteiten van een gastouder aan als een onderneming. De activiteiten werden als sinds 1990 verricht. De gastouder stond ingeschreven bij geregistreerde gastouderbureaus en werkte meerdere dagen per week om de kinderen van zes ouderparen op te vangen. In de jaren 2011 tot en met 2014 behaalde de gastouder omzetten van circa € 15.000 tot € 16.000. Daarmee was voldaan aan de eisen van duurzaamheid, omvang, beschikbare tijd en aantal opdrachtgevers. De rechtbank achtte ook het lopen ondernemersrisico aannemelijk. De gastouder liep een debiteurenrisico, een inkomensrisico en een risico van omzetverlies. De gastouder was verder aansprakelijk voor eventuele schade die kon ontstaan tijdens de door haar verzorgde opvang.
Ondanks de verplichte tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau was de gastouder naar het oordeel van de rechtbank voldoende zelfstandig. De rol van een gastouderbureau is beperkt tot bemiddeling, begeleiding en doorgeleiding van betalingen. De ouders waren de opdrachtgevers van de gastouder. Onafhankelijk van het gastouderbureau bepaalde de gastouder hoeveel uren zij werkte en wanneer zij werkte. Uit de overgelegde overeenkomsten werd duidelijk dat de ouders zelf opvang moesten verzorgen wanneer de gastouder niet in staat was om opvang te bieden.

Omdat niet in geschil was dat de gastouder voldeed aan het urencriterium, had zij als ondernemer recht op toepassing van de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Rechtbank jurisprudentie ECLINLRBDHA201715433, SGR 16/10327

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]