Voor een bestelauto moet motorrijtuigenbelasting (MRB) worden betaald. Het tarief voor een bestelauto is in beginsel gelijk aan het tarief voor een personenauto. Onder voorwaarden geldt op verzoek een lager tarief voor een bestelauto voor ondernemers in de zin van de Wet OB. De bestelauto moet daarvoor meer dan bijkomstig worden gebruikt in het kader van de onderneming. Dat wil zeggen dat het zakelijk gebruik meer dan 10% van het gehele gebruik moet bedragen.

Een gemeente meende recht te hebben op het tarief voor ondernemers, ondanks dat niet was voldaan aan de eis van de omvang van het zakelijke gebruik. De gemeente meende dat ook niet-economische activiteiten, waaronder de overheidsactiviteiten, tot de onderneming moesten worden gerekend. In dat geval zou het zakelijke gebruik de 10% overschrijden. Hof Den Haag deelt deze opvatting niet. Voor zover de gemeente als overheid optreedt doet zij dat niet als ondernemer. Ook is de gemeente geen ondernemer als zij geen economische activiteiten verricht. Gezien de beperkte mate van gebruik had de gemeente geen recht op het tarief voor ondernemers.

Hof Den Haag jurisprudentie ECLINLGHDHA20181190, BK-17/00787 t/m BK-17/00789

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]