De Wet DBA is op 1 mei 2016 in werking getreden. De VAR is daarmee komen te vervallen en er ligt nu meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Deze wetswijziging heeft het nodige losgemaakt in het bedrijfsleven. Zo is het aantal ZZP’ers gedaald en is er een meldpunt opgericht door de overheid.

Daling ZZP’ers, stijging uitzendkrachten

Het aantal zelfstandigen (ZZP’ers) is voor het eerst sinds jaren gedaald. Volgens de ABN AMRO ligt de nieuwe wet DBA hieraan ten grondslag. Waar in het eerste kwartaal het aantal zelfstandigen nog toenam met 16.000 zijn er in het tweede kwartaal 5.000 minder. De verwachting is dat dit aantal verder zal dalen. Verwacht wordt dat deze groep nu als uitzendkracht aan de slag wil. Het aantal uitzendkrachten is namelijk in het eerste half jaar van 2016 ‘opvallend gestegen’.

Meldpunt DBA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën erkent de onrust omtrent de nieuwe wet, die bedoeld is om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Het is echter niet de bedoeling dat de arbeidsmarkt hier hinder van ondervindt. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben daarom een meldpunt in het leven geroepen.

Doel van dit meldpunt is om onbedoelde gevolgen van de wet te inventariseren. Knelpunten worden samen met belangen- en brancheorganisaties opgepakt. Het meldpunt is één van de acties die staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd met betrekking tot dit vraagstuk.

Maakt uw organisatie vaker gebruik van ZZP’ers of overweegt u hiermee te starten? Onze specialisten helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. Neemt u contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]