Het nettoloon van veel werknemers zal in veel gevallen hoger uitvallen in 2017. Dit is gebleken uit onderzoek. De stijging is veelal afhankelijk van de sector waarin gewerkt wordt en in welke salarisschaal de werknemer zich bevindt. Ook de gezinssamenstelling speelt een rol.

Algemene tendens salarisstijging

Zoals aangegeven speelt de salarisschaal een rol. Zo gaat een werknemer met een brutosalaris van 1750 euro per maand er 11 euro netto op vooruit. Voor werknemers met een minimum salaris ligt een stijging van € 15 netto in het verschiet. Personeel met een modaal salaris gaat er slechts 3 euro netto per maand op vooruit, anderhalf modaal 5 euro en twee keer modaal krijgt 10 euro per maand extra. De stijging blijkt voor veel ambtenaren niet te gelden. Velen gaan er vanaf januari 2017 zelfs iets op achteruit.

Deze berekening komt tot stand door een voordelige hogere heffingskorting. Daar staat echter hoger belastingtarief tegenover in schijf 2 en 3. Verder stijgt de maximale arbeidskorting naar 120 euro per jaar en wijzigt het afbouwtraject, waar de hogere inkomens voordeel uit halen. Inkomens tussen 20.000 en 67.000 hebben verder een fiscaal voordeel op de aftrekpost hypotheekrente. Verder profiteren tweeverdieners met kinderen van een licht gestegen kinderbijslag.

Sector afhankelijke salariëring

Ambtenaren gaan er in 2017 vaak op achteruit. Dit heeft te maken met de stijging van de pensioenpremie. De hogere heffingskorting kan deze stijgende post niet geheel compenseren, waardoor een ‘netto verlies’ ontstaat. In de zorg, welzijn, bouw, metaal en techniek wordt veelal geplust op het nettoloon. Ook bijna alle werknemers in de transportsector krijgen een hoger nettoloon komend jaar. De redenen hiervoor liggen grotendeels in de heffingskorting en lagere pensioenpremie.

Elk jaar zijn er wijzigingen op het vlak van salarisverwerking en hierbij horende wetgeving. Voor veel bedrijven is dit een complexe materie. HRT Business Solutions helpt door middel van interim HR services veel ondernemers om dergelijke wijzigingen proactief bij te houden. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie en advies.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]