HR uitbesteden vergt een gedegen voorbereiding. Denkt u hierbij aan te bereiken doelstellingen, risico’s, criteria voor leveranciersselectie, terugverdienperiode en acceptabele doorlooptijd. In de afgelopen jaren hebben we bij soortgelijke trajecten bij verschillende klanten veel ervaring mee opgedaan met uitbestedingsvraagstukken. Graag deel ik deze ervaringen met u.

Wat is In-House uitbesteding?

In-house uitbesteding betekent dat een specialist van HRT werkzaamheden uitvoert namens de opdrachtgever. Onze specialist zal zich presenteren als medewerker van de opdrachtgever. Onze professionals kunnen bij u op kantoor deze werkzaamheden oppakken, maar ook op afstand. HRT Business Solutions heeft een breed team van specialisten die inzetbaar zijn voor de meest uiteenlopende opdrachten, zowel op technisch, administratief, uitvoerend als beleidsmatig vlak. Denk hierbij aan het In-House uitbesteden van de volgende HR processen:

Waarom HR uitbesteden?

Organisaties kiezen steeds vaker voor externe ondersteuning, zoals HR uitbesteden. De redenen hiervoor lopen uiteen. Enkele voorbeelden:

Niet-kernactiviteiten
Niet-kernactiviteiten kosten doorgaans veel energie, kennis en geld, maar dragen nauwelijks bij aan het succes van de organisatie.

Complexe (Juridische) vraagstukken
In de afgelopen jaren worden steeds meer eisen gesteld aan HR afdelingen. Denk hierbij aan meer flexibiliteit, veranderende regulering en wetgeving, 24/7 inzicht in personeelszaken en een toenemende administratieve last.

Focus op kerntaken
Via de In-House oplossing voldoen aan wet- en regelgeving, meer continuïteit en meer tijd voor kerntaken en ruimte voor innovatie voor de onderneming.

Capaciteit
De onderneming ‘koopt’ tijd en delegeert de operationele zaken.

Kennis injectie
Het In-House halen van specialisten wordt steeds meer gezien als het aantrekken van kennis, in plaats van problemen over te dragen naar een leverancier.

Toegankelijkheid
Door middel van uitbesteding kan de organisatie toegang krijgen tot additionele gespecialiseerde kennis en toegang tot moderne software, vaak op basis van “best practices” van andere ondernemingen.

Kostenbesparing
Ondanks dat kostenbesparing genoemd wordt als de primaire reden om uitbesteding te implementeren, valt het op dat kostenbesparing slechts een onderdeel van het outsourcen als beoogd resultaat door onze klanten benoemd wordt.

Wanneer wij onze klanten vragen in welke mate de opgegeven beweegredenen voor uitbesteding ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn, blijkt dat continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening het vaakst genoemd worden.

In de afgelopen jaren hebben wij onze In-House HR & Payroll oplossingen steeds meer uitgebreid. Wij voorzien een duidelijke groei van onze In-House dienstverlening gezien het huidige economische klimaat. Uitbesteden van kritische HR-processen is geen gemakkelijke beslissing voor organisaties en vergt een gedegen voorbereiding, waarin de uitbestedende organisatie goed moeten kijken naar de doelstellingen.

4 tips voor In-House HR en Payroll

  1. Onderzoek op welke onderdelen de toegevoegde waarde van uitbesteding ligt. Om vervolgens een plan te maken hoe dit geïncorporeerd kan worden in de bestaande bedrijfsprocessen. Kostenbesparing en kwaliteitsverbetering gaan hand in hand.
  2. Tref voorbereidingen om de bestaande processen, eigenaarschap, actualiteiten en design in kaart te brengen. Vervolgens is het belangrijk om gezamenlijk de toekomstige situatie vast te stellen. Daarnaast is een goede samenwerking en verstandhouding (vaak meer dan klant-leverancier) een vereiste om problemen zeker bij de start van het project te overkomen.
  3. Zeker in het begin van de ‘relatie’ behoeft het zachte gedeelte van uitbesteding aandacht. In deze periode moeten niet alleen processen beschreven en geïmplementeerd worden maar moet er ook aandacht geschonken worden aan de kwaliteit van de samenwerking. Uiteindelijk vergemakkelijkt dit de uitkomst van het proces.
  4. De primaire doelstellingen voor In-House Payroll & HR oplossingen zijn in lijn met de beoogde resultaten.

Vandaag de dag verzorgt HRT Business Solutions voor vele werkgevers in verschillende branches de volledige HR- en salaris dienstverlening. Vaak zijn dit organisaties met 50 tot 500 werknemers. Ook geïnteresseerd geraakt? HR uitbesteden? Ik kom graag een keer langs om onze ervaringen nader toe te lichten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]