Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij een gebruikte auto wordt de verschuldigde bpm verminderd door rekening te houden met afschrijving van de auto. Voor de toepassing van de Wet bpm is een auto nieuw zolang deze niet of nauwelijks is gebruikt. De beoordeling of een auto nieuw of gebruikt is moet plaatsvinden op het tijdstip van registratie.

Een in het buitenland nieuw gekochte auto, die door de koper in het buitenland op een exportkenteken is gebruikt en die ten tijde van de aangifte bpm een kilometerstand had van ongeveer 3.200, is volgens de Hoge Raad niet nieuw maar gebruikt. Dat de koper vanaf de eerste registratie de beschikkingsmacht over de auto heeft gehad, deze auto nieuw in Duitsland heeft gekocht en de auto in Nederland binnen twee weken na de aflevering aanbood ter registratie is niet van belang voor de kwalificatie van de auto als gebruikt. Het belastbare feit voor de bpm is namelijk de registratie van de auto in Nederland.

Uit deze uitspraak blijkt nogmaals het failliet van de bpm-wetgeving. Met weinig moeite is een besparing van duizenden euro’s aan bpm mogelijk. In dit geval ging het om een bedrag van ruim € 11.000. Voor dat bedrag had de Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd, die door de Hoge Raad is vernietigd.

Hoge Raad jurisprudentie ECLINLHR20181695, 17/02947

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]