Voor ondernemers en voor mensen die resultaat uit een werkzaamheid genieten zijn de kosten van werkkleding aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Welke kleding als werkkleding wordt aangemerkt, is in de Wet IB 2001 omschreven. Het gaat om kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens de werkzaamheden te worden gedragen of die zulke uiterlijke kenmerken heeft dat daaruit blijkt dat de kleding uitsluitend tijdens de werkzaamheden gedragen kan worden.

Op grond van deze omschrijving is de rechtbank van oordeel dat een predikant geen recht heeft op aftrek van de kosten van een door hem aangeschaft jacquet. Een jacquet kan ook gedragen worden tijdens andere gelegenheden dan het werk van de predikant. Voor de beoordeling of sprake is van werkkleding is niet van belang dat de predikant het jacquet alleen draagt tijdens zijn werkzaamheden als predikant.

Rechtbank jurisprudentie ECLINLRBGEL20176029, AWB 17/2603

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]