In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over onvoorziene fiscale gevolgen van vergoeding van aardbevingsschade in Groningen.

De staatssecretaris van Financiën is van plan om op de website van de Belastingdienst een publicatie te plaatsen waarin de fiscale behandeling van de compensatieregelingen staat. Of de compensatie fiscale gevolgen heeft, is afhankelijk van de aard van de ontvanger. Vergoedingen die particulieren ontvangen zijn onbelast in box 1, voor zover het niet gaat om vergoeding van inkomensschade. Wel kan het voorkomen dat dergelijke vergoedingen worden belast in box 3 wanneer zij na uitkering niet voor 1 januari van het volgende jaar zijn besteed. De totale rendementsgrondslag moet dan wel meer bedragen dan het heffingvrije vermogen van € 30.000 per persoon. Ook de rechten op schadevergoedingen kunnen op de peildatum deel uitmaken van de rendementsgrondslag van box 3. Dit werkt door naar de inkomensafhankelijke regelingen zoals de toeslagen.

Vergoedingen, die worden ontvangen door ondernemers, vormen onderdeel van de winst en zijn dus in beginsel belast. De staatssecretaris is niet van plan om met een specifiek fiscaal beleidsbesluit voor deze problematiek te komen.

Ministerie van Financiën besluit 2018Z03651

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]