In de komende periode (maart en april) ontvangen veel werkgevers een brief van het UWV over de voorlopige berekening van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Hierin staat vermeld dat uw organisatie in aanmerking komt voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen. Het is de eerste keer dat er een uitkering van het LIV wordt gedaan.

In de komende periode (maart en april) ontvangen veel werkgevers een brief van het UWV over de voorlopige berekening van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Hierin staat vermeld dat uw organisatie in aanmerking komt voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen. Het is de eerste keer dat er een uitkering van het LIV wordt gedaan.

Bij deze brief van het UWV is een voorlopige berekening toegevoegd. Deze is vastgesteld op basis van de loonaangifte over afgelopen jaar, waarbij beoordeeld is voor welke werknemers u recht heeft op een tegemoetkoming LIV.

 

Wat is LIV?

Het LIV (lage-inkomensvoordeel) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor worden de loonkosten voor de werkgever lager. LIV moet een bijdrage leveren aan de kansen voor werknemers (werkzoekenden) met lagere inkomens. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2017. De hoogte van het voordeel wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. In 2018 wordt dus de berekening gedaan over kalenderjaar 2017.

Het lage-inkomensvoordeel wordt per werknemer toegekend op basis van verloonde uren en geldt voor werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor werknemersverzekeringen
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon tussen € 9,66 en € 12,08.
  • De werknemer heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren).
  • De werknemer heeft de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Wanneer LIV aan uw organisatie wordt toegekend dan wordt een vergoeding toegekend per verloond uur met een maximum van € 2.000 per jaar per werknemer. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal uren en de hoogte van het uurloon.

 

LIV berekenen Belastingdienst UWV 

Correcties doorgeven voor 1 mei

Van u wordt verwacht dat u controleert of deze calculatie correct en volledig is. U heeft tot 1 mei van dit jaar de tijd om eventuele correcties door te geven aan de Belastingdienst. Verzoeken na deze datum worden wel verwerkt in de Polisadministratie, maar de correcties worden niet meegenomen in de definitieve berekening van het LIV. Deze definitieve berekening wordt uiterlijk 31 juli naar u gezonden. Tegen deze beschikking kunt u, in tegenstelling tot de voorlopige variant, bezwaar maken.

Ontvangt u in de komende weken geen brief, maar verwacht u deze wel op basis van uw situatie en werknemersbestand? Neemt u dan contact op met het UWV via de UWV Telefoon Werkgevers: 0900-9295.

 

Tegemoetkoming LIV berekenen

Zoals beschreven, de berekening die het UWV heeft gedaan is een voorlopige. U dient deze dus te controleren of laten controleren. Hiervoor wordt ook verwezen naar het Handboek Loonheffing 2018. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierbij hulp nodig heeft, zeker aangezien het de eerste keer is dat de beschikking wordt aangeboden. Wij helpen u graag bij het beoordelen van de berekening en ondersteunen bij de communicatie met het UWV en de Belastingdienst.

Wordt de loonaangifte door ons gedaan? Stuurt u ons dan zo snel mogelijk een kopie van de brief, zodat we dit tijdig voor u kunnen verzorgen.

Thomas Vos

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan even contact op met Thomas Vos

06 - 1940 3952 Stuur mij een e-mail