De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de concept-subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten nogmaals aangepast. De laatste aanpassing houdt in dat het subsidiepercentage niet in de loop van een subsidiejaar kan worden aangepast. De voorgaande versies boden die mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing wel.

Voor de kalenderjaren 2020 tot en met 2023 is maximaal € 180 miljoen beschikbaar. De subsidie kan in een subsidiejaar niet meer bedragen dan 35%. De minister verwacht dat het beschikbare budget voldoende is om in alle jaren de subsidie te kunnen vaststellen op 35% van de onderhoudskosten. De concept-subsidieregeling is bedoeld als vervanger van de nu nog bestaande fiscale aftrekpost voor de onderhoudskosten van monumentenpanden. Er is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling waarin de afschaffing van deze aftrekpost per 1 januari 2019 wordt geregeld.

Overig besluit 1421721

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]