De ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioenregeling. Pensioen is tenslotte een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor werknemers. De keuze van een goede pensioenvoorziening is belangrijk voor zowel werkgever als het personeel. Tenslotte draagt ook de werkgever vaak een significant deel bij. Tot op heden was de inspraak van werknemers op de pensioenregeling zeer beperkt.

Ondernemingsraad (OR) krijgt steun van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft nu besloten dat er in de toekomst via de ondernemingsraad (OR) van het bedrijf meer invloed kan worden uitgeoefend. De Eerste Kamer moet nog instemmen, maar dat lijkt een formaliteit. Na akkoord zal de OR het recht krijgen om wijzigingen in de pensioenregeling af te wijzen of te accorderen. Nu heeft de OR alleen instemmingsrecht bij vaststelling of intrekking. Bij wijzigingen heeft de ondernemingsraad nu dus geen recht van spreken.

Keuze pensioen uitvoerder

Er zijn echter wel enkele uitzonderingen op de invloed van de OR. Wanneer de pensioenafspraken reeds inhoudelijk zijn geregeld dan is er geen instemmingsrecht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer dit is vastgelegd in de cao of wanneer de pensioenovereenkomst bij een verplicht gesteld branche pensioenfonds is ondergebracht. Verder heeft de OR ook geen invloed op de pensioenuitvoerder die door de werkgever wordt gekozen, behalve wanneer het om een buitenlandse aanbieder gaat.

In een pensioenregeling gaat veel geld om, zowel voor werkgever als werknemer. De keuze en het beheer zijn vaak complex. Bovendien gelden voor de werkgever steeds strenge eisen op het gebied van de zorgplicht. HRT Business Solutions helpt u hier graag bij. Meer informatie vindt u op de pagina Pensioen & Employee Benefits.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]