Software onafhankelijk advies

Software is een middel, geen doel. De medewerkers bepalen uiteindelijk het succes van de software door het op de juiste manier te gebruiken. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de software weloverwogen gekozen wordt, past bij het bedrijf (nu en in de toekomst), goed geïmplementeerd wordt en de medewerkers er direct goed mee leren werken.

Door bedrijfssoftware op de juiste manier in te zetten wordt flinke winst behaald. Denk hierbij aan efficiëntie, tijdwinst, beter inzicht in de bedrijfsprocessen, betere verslaglegging, optimalisering van de samenwerking tussen afdelingen en vestigingen, etc.

Indirect worden medewerkers waardevoller. Eenvoudige werkzaamheden komen veelal te vervallen, waardoor de medewerkers werkzaamheden van hoger niveau kunnen doen. Er komt dus meer tijd beschikbaar die ten gunste gesteld kan worden aan klantcontact, acquisitie, controle, aansturing, etc.

Selectieprocedure

HRT Business Solutions werkt software onafhankelijk. Onze adviseurs nemen samen met de klant de wensen en de bedrijfsprocessen onder de loep. Op basis daarvan wordt een advies gegeven. Dat kan zijn een concrete software oplossing, de inzet van een specialist, een combinatie van die twee of een vervolgtraject zoals een selectieprocedure, proof of concept of bijvoorbeeld een nulmeting.

Soms zorgen we alleen voor levering van de software, meestal worden we breder ingezet. Wij fungeren graag als centraal aanspreekpunt voor bedrijven. Wij kijken namelijk over grenzen heen. Daar ligt onze kracht, daar ligt de sleutel tot succes voor u als ondernemer.