De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65. Dat percentage is conform de begroting van het ministerie voor 2018 en de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Planbureau.

Overig besluit 1259840-170338, Staatscourant 2017 nr. 68853

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]