“Regresrecht is voor veel organisaties onbekend terrein, maar zeer belangrijk. Zieke medewerkers kunnen namelijk een grote kostenpost zijn voor werkgevers. Vooral bij langdurig verzuim kunnen de totale kosten flink oplopen. Het gaat hier niet alleen om de kosten voor loondoorbetaling, maar ook om de re-integratiekosten. De loondoorbetalingsverplichting is minimaal 70 procent van het laatste verdiende dagloon, afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden (arbeidsovereenkomst of een eventueel cao) kan dit een hoger percentage zijn.”
Frederick Stuyling de Lange, HR Adviseur

Regresrecht (verhaalrecht) bij aantoonbaar gevolg

Als de ziekte van een werknemer is veroorzaakt door het toedoen van een derde dan is er mogelijk kans om gebruik te maken van regresrecht (ook wel bekend als verhaalrecht). Als het mogelijk is om aan te tonen dat de ziekte is veroorzaakt door een derde dan is het mogelijk de loonkosten en re-integratiekosten te verhalen op de veroorzaker. In de eerste instantie is het van belang dat dit verband aantoonbaar is: oorzaak – gevolg.

Bij HRT Business Solutions houden we regres mogelijkheden altijd strak in de gaten. In de afgelopen maanden hebben wij namens een klant weer twee keer succesvol aanspraak gemaakt op het regresrecht. Dit zijn werkzaamheden die zichzelf direct terugbetalen en concreet toegevoegde waarde opleveren. Bovendien is dit een recht dat veel werkgevers over het hoofd zien, waardoor ze een terechte vergoeding van deze kosten mislopen.

Tips uit de praktijk

Enkele handige tips uit de praktijk:

  • Het verdient de voorkeur om gebruik te maken van het regresrecht i.p.v. een eventuele verzuimverzekering. Dit omdat een dergelijke zaak invloed kan hebben op de premie.
  • Het causale verband moet aantoonbaar zijn. Zorg dat dit zwart op wit staat.
  • U heeft recht op de netto loonkosten. Dit is inclusief vakantietoeslag.
  • Bij het delen van persoonlijke gegevens van een medewerker met een externe partij moet er toestemming zijn van de betreffende medewerker (dit i.v.m. de wet bescherming persoonsgegevens).

Mochten u een regres casus hebben en heeft u behoefde aan hulp? Wij denken en helpen graag mee. Belangrijk om te weten is dat u niet alleen hoeft te kijken naar actuele of mogelijke toekomstige vraagstukken. U heeft namelijk vijf jaar – na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid – de tijd om met terugwerkende kracht gebruik te maken van het regresrecht. Betaal dus niet voor andermans ongeluk!

Frederik Stuyling de Lange Amsterdam

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan even contact op met Frederick Stuyling de Lange

06 - 1962 8993 Stuur mij een e-mail