Rapportage software kiezen

Rapportage software kiezen


De oplossing is leidend

Rapportage software is beschikbaar in alle soorten en maten. Welke rapportage tool is het meest geschikt? Een rapportage programma is onmisbaar in elk bedrijf, klein en groot. De juiste keuze hangt af van tal van factoren, waarbij altijd de oplossing centraal staat.

Effectief rapportages maken

Tip: koop nooit te snel een rapportage programma. De prijzen lopen enorm uiteen, maar dat geldt zeker ook voor de mogelijkheden. Een goede inventarisatie is daarom een niet te missen stap. Door in kaart te brengen welke rapportages gemaakt dienen te worden en aan welke eisen en wensen deze dienen te voldoen, ontstaat al snel een kader.

Een rapportage tool dient zowel voor de maker als ontvanger (directie, management) werkbaar te zijn. Een managementrapportage moet snel overzicht geven van de KPI's en het mooiste is als kan worden ingezoomd op onderdelen die aandacht behoeven. Hoe mooi is het om tijdens een managementoverleg te kunnen doorklikken op bijvoorbeeld een kostenoverzicht die significant hoger uitvalt dan voorgaande kwartalen. Dan kunnen direct conclusies worden getrokken en worden bijgestuurd.

De ontvanger wil snel en overzichtelijk de gewenste kengetallen op een presenteerblaadje, de maker wil snel en eenvoudig rapportages kunnen maken. Zonder de juiste tools kan het een tijdrovende klus zijn. Daarbij is er vaak sprake van het handmatig verzamelen van de data. Met de juiste tools kan kostbare tijd worden bespaard. Tijd die vrijkomt voor andere werkzaamheden.

Rapportage software kiezen

De juiste rapportagetool is tenslotte afhankelijk van de manier waarop de gegevens in de organisatie beschikbaar zijn. Dit betekent niet altijd dat in nieuwe software geïnvesteerd dient te worden. Bestaande software in het bedrijf, een uitbreiding daarop of zelfs een exportfunctie biedt mogelijkheden om professionele rapportages te maken. De specialisten van HRT Business Professionals hebben ruime ervaring met het maken van rapportages met zowel bestaande tools in de organisatie als de selectie van additionele software. Gedurende het gehele traject kunnen wij de juiste ondersteuning bieden.

Algemeen telefoonnummer
Eindhoven 040-8449900
Support telefoonnummer
Amsterdam 020-5646006

Eindhoven 040-8449900 Amsterdam 020-5646006