HR – Payroll – Salaris software

Salaris software (HR en payroll software) is al interessant voor bedrijven met enkele werknemers. De meeste payroll softwarepakketten worden namelijk aangeboden als prijs per werknemer/per loonstrook. Bovendien wordt de software in de cloud aangeboden. Het grote voordeel is dat medewerkers en managers op elk gewenst moment het pakket kunnen openen. HRT Business Solutions helpt bij de pakketkeuze en biedt bovendien (wanneer gewenst) hulp bij het gebruik.

Salaris software kiezen

Op de Nederlandse markt zijn een behoorlijk aantal softwarepakketten te vinden. De juiste keuze is afhankelijk van allerlei factoren, zoals de aanwezigheid van een afdeling salarisadministratie/personeelszaken, gewenste functionaliteiten in het pakket en het aantal werknemers en de complexiteit van het contract-/salariëringstelsel. HRT Business Solutions heeft ruime ervaring met veel pakketten, zowel technisch, juridisch, inhoudelijk en als gebruiker.

Functionaliteiten payroll software

HR en payroll software bestaat in veel gevallen uit de volgende modules:

Salarisverwerking
Natuurlijk is de salarisverwerking onderdeel van het pakket. Op basis van de gemaakte afspraken met elke individuele werknemer (zoals gewerkte uren, secundaire arbeidsvoorwaarden, etc.) en rekening houdend met wettelijke inhoudingen wordt de loonstrook opgebouwd en beschikbaar gesteld per post, per mail of bijvoorbeeld in een online portal.

Digitaal dossier
Per werknemer kan een digitaal dossier worden bijgehouden. Hierin staan zaken als het verlofsaldo, verstrekkingen (sleutels, telefoon, etc.), leaseauto, opleidingen, competentiemanagement, keuringen, etc.

HR signalen
HR signalen helpen om het personeelsmanagement te verbeteren. Denk hierbij aan jubilea, jaarlijks beoordelingsgesprek, verjaardagen, contract einddata, verloopdata van diploma’s en taaksignalering voor medewerkers en managers. Zonder de juiste software is dit een ingrijpende klus.

Medewerker login (ESS)
De medewerker login wordt ook wel Employee Self Service (ESS) genoemd. Elke medewerker kan zelf een deel van de eigen gegevens aanpassen (zowel contactgegevens), zelf verlof aanvragen en bijvoorbeeld loonstroken inzien en de jaaropgaaf ophalen.

Manager login (MSS)
De manager login wordt ook wel Manager Self Service (MSS) genoemd. De managers in uw organisatie krijgen extra rechten binnen de software voor bijvoorbeeld het goedkeuren van verlofaanvragen en het beheer van werknemersdossiers.

Verlofregistratie
De module verlofregistratie geeft werknemers de mogelijkheid om via de software diverse soorten verlof aan te vragen, zoals regulier verlof, tijd voor tijd of bijzonder verlof. De manager kan dit beoordelen/goedkeuren, waarna het saldo automatisch wordt bijgewerkt.

Verzuimregistratie
Door verzuim te registreren ontstaat betere grip en is betere begeleiding van individuele werknemers mogelijk. Hierdoor gaan werknemers sneller aan de slag en wordt voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet schrijft de regels voor waaraan werknemers en werkgevers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim met als doel een snellere terugkeer op het werk.

Rapportages en analyses
Met deze module is het mogelijk om bijvoorbeeld dashboards, overzichten en dwarsdoorsnedes te maken van het personeelsbestand en specifieke statistieken. Dit biedt een goed beeld van alle medewerkers in de organisatie.

Koppeling
Door het HR en payroll systeem te koppelen aan andere systemen wordt tijdwinst behaald, dubbelwerk en fout overtypwerk voorkomen. Systemen die vaker gekoppeld worden zijn boekhoudpakketten, ERP-pakketten, tijdregistratie systemen en werving & selectie programma’s.

Gebruik van de software

HRT Business Solutions biedt drie varianten om deze software te gebruiken:

  1. Volledig uitbesteed: u geeft de mutaties door en wij verzorgen alle werkzaamheden in de software. Via rapportages en dashboards blijft u op de hoogte van de situatie in uw organisatie.
  2. Met ondersteuning: wij verzorgen de inrichting van de software, controle van de maandelijkse salariëring en jaarlijkse wetswijzigingen. Mutaties en variabelen voert u zelf door.
  3. Volledig zelf: wij verzorgen de inrichting van de software en daarna gaat u volledig zelfstandig aan de slag.
Thomas Vos

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan even contact op met Thomas Vos

06 - 1940 3952 Stuur mij een e-mail