Er loopt een procedure bij het Gerecht voor de Europese Unie naar aanleiding van een besluit van de Europese Commissie over het verlenen van staatssteun. Dat besluit van de Commissie is gebaseerd op een fiscale ruling van de Nederlandse Belastingdienst met Starbucks Manufacturing BV.

Volgens de Commissie heeft Starbucks door deze ruling te weinig belasting betaald. Dat geldt als het verlenen van staatssteun. Nederland is het niet eens met dit besluit en heeft daartegen beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie. De kern van het geschil is de vraag of de methode die gebruikt wordt om de winst in Nederland van Starbucks Manufacturing BV te bepalen tot een juiste beloning leidt. Nederland is van mening dat de in de ruling vastgestelde winstbepaling zakelijk is. Om de beloning voor Starbucks Manufacturing BV als koffiebrander vast te stellen is Starbucks Manufacturing BV vergeleken met 20 zelfstandige koffiebranderijen. Deze koffiebranderijen realiseren een vergelijkbare beloning als is vastgelegd in de ruling. De Commissie is van mening dat diverse concerntransacties hadden moeten worden beoordeeld voor de bepaling van een zakelijke beloning. Volgens Nederland zijn deze transacties niet relevant voor het bepalen van een zakelijke winst voor Starbucks Manufacturing BV.

Het Gerecht van de Europese Unie wijst meestal binnen een aantal maanden na de zitting arrest. Tegen een arrest van het Gerecht van de Europese Unie staat beroep open bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]