Subsidie ontvangen voor werkzaamheden die worden uitgevoerd voor overheidsinstanties is voor veel bedrijven een aangename bron van inkomsten. Dat betekent vaak wel dat er van u wordt verwacht dat er een gedegen subsidie administratie wordt bijgehouden. Ook voor uw eigen administratie is dit van belang. Tenslotte wilt u weten of de werkzaamheden binnen de projectbegroting passen.

Deze manier van werken en administreren vergt kennis, tijd en inzicht. U wilt niet dat de inrichting en het beheer van de subsidie administratie ten koste gaan van de prestaties van uw medewerkers. Daarom kiezen veel MKB-bedrijven en not-for-profit organisaties voor ondersteuning van een gespecialiseerd medewerker van HRT Business Solutions.

Wat betekent een subsidie administratie?

Een subsidieadministratie kan verschillen per project of per subsidieregeling. Wanneer u subsidie toegewezen heeft gekregen, bijvoorbeeld wanneer een aanbesteding (‘tender’) aan u is gegund of uw aanvraag is gehonoreerd, dan krijgt u een subsidiebeschikking van de opdrachtgever. Hierin staat nauwkeurig beschreven aan welke verplichtingen uw organisatie dient te voldoen om aanspraak te maken op het gegunde subsidiebedrag. Hierbij valt te denken aan de volgende eisen:

  • Bijhouden urenadministratie;
  • Bijhouden projectadministratie;
  • Bijhouden projectkosten;
  • Periodieke rapportages (inhoudelijk en financieel);
  • Indienen eindafrekening, eventueel met accountantsverklaring.

Wat doet HRT Business Solutions?

HRT Business Solutions heeft een enorme ervaring met de inrichting en het beheer van subsidieadministraties. Zo kunnen we de uren- en projectadministratie opzetten, zodat deze past bij de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever. Ook maakt dit het beheer gemakkelijk en overzichtelijk, waardoor beter projectmanagement mogelijk is. Ook monitoren we de gestelde deadlines en verzorgen we de periodieke rapportages, zowel inhoudelijk als financieel.

Gedurende het gehele traject hebben we regelmatig contact (persoonlijk en op afstand) en controleren we de administratieve voortgang en aan het eind van het project helpen wij u met de eindafrekening. Hierdoor houdt u grip op het project en kunt u zonder zorgen voldoen aan de gestelde eisen.

Rianne Geevers

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact op met Rianne Geevers

06 - 3361 6089 [email protected]