Personeel duurzaam inzetten krijgt landelijk en zelfs Europees aandacht. Daarvoor heeft de overheid een subsidieregeling aangekondigd. Heeft een project of intentie om werknemers langer op productieve manier aan het werk te houden of wilt u een leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren? Dan heeft u de mogelijkheid om hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen in de periode 14 november 2016 – 25 november 2016.

Het doel van de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hieronder wordt verstaan:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten voor het inhuren van een externe consultant. De maximale subsidie is € 10.000,-. De aanvraag kan worden ingediend door bedrijven die minimaal twee werknemers in dienst hebben en voor projecten met een duur van maximaal 10 maanden.

Aangeraden wordt om de aanvraag al op de eerste dag van het ‘timeframe’ (16 – 25 november) in te dienen bij het Agentschap SZW, omdat het beschikbare budget snel uitgeput zal zijn. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen en indienen van uw aanvraag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]