De bestaande subsidieregeling praktijkleren wordt in 2019 gehandhaafd. De regeling zou eindigen per 1 januari 2019. In de Rijksbegroting voor 2019 is het beschikbare bedrag voor deze regeling verlaagd. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de verlaging ongedaan te maken. In verband daarmee zijn subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2019 nog niet opgenomen, maar zullen deze later worden gepubliceerd.

De subsidieregeling praktijkleren wordt uitgebreid met praktijkleren in deeltijd en duale hbo-opleidingen in de sector Zorg en Welzijn. Voor het schooljaar 2018/2019 kan voor de laatste keer subsidie worden aangevraagd op grond van deze regeling. Een aanvraag moet uiterlijk om 17.00 uur op 16 september 2019 zijn ingediend. Voor de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2019 kan op grond van deze regeling geen subsidie worden aangevraagd.

Overig besluit 2018, nr. MBO-1404200

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]s.nl