De overheid heeft een interessante subsidieregeling voor bedrijven die ruimte bieden aan studenten en werknemers die een leertraject willen volgen. De overheid wil hiermee werkgevers stimuleren om werkleerplaatsen en praktijkleerplaatsen beschikbaar te stellen. Gebleken is dat veel ondernemers hier niet van op de hoogte zijn.

Subsidie budgetten voor werkleerplaatsen en praktijkleerplaatsen

Sinds 2014 is het niet meer mogelijk om korting te krijgen via de aangifte loonheffingen wanneer u een leerplek aanbiedt. Sindsdien kan wel een subsidieaanvraag praktijkleren worden gedaan voor:

 • VMBO leerwerkplaatsen: startkwalificatie basisberoepsopleiding (€ 1,4 miljoen);
 • MBO – Beroepsbegeleidende leerweg alle sectoren (€ 188,9 miljoen);
 • HBO Techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving); alleen duale of deeltijd hbo-opleidingen met verplicht praktijkdeel (€ 8 miljoen);

Promovendus/technologisch ontwerper in opleiding (‘toio’) (geen voltijdsopleiding) (€ 6,7 miljoen).

Eisen werkgever

 

 • U bent een erkend leerbedrijf;
 • Een ondertekende (praktijkleer)overeenkomst;
 • MBO: minimaal 200 contacturen met docent zijn en 610 klokuren praktijkvorming;
 • Diplomagerichte beroepsopleiding, opgenomen in Crebo of CROHO bij DUO;
 • Begeleiding van de student.

In uw administratie beschikt u over:

 • Getekende (praktijkleer)overeenkomst met een begeleidingsplan en te behalen leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties;
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming;
 • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt en waaruit blijkt hoe leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties zijn behaald (bijv. middels een BPV-werkboek en/of gespreks-, beoordeling- en evaluatieverslagen).

Starten of stoppen

Subsidie wordt verstrekt over de periode van de begeleiding. Hierdoor kan op elk gewenst moment gestart worden. Ook wanneer de deelnemer vroegtijdig stopt dan heeft de werkgever recht op een tegemoetkoming in de begeleidingskosten naar rato.

Hoogte van het subsidiebedrag

De subsidie hangt af van het aantal aanvragen en budget per opleidingsgroep (bovenstaand) en maximaal € 2.700 per student per studiejaar.

Subsidie aanvragen

De aanvraag kan worden ingediend voor het studiejaar 2015-2016. Dit is mogelijk tot en met 15 september 2016 met een digitaal e-herkenningscertificaat. Uiteraard kunnen wij deze subsidie ook voor u aanvragen. In 2015 werden alle door ons ingediende aanvragen volledig toegekend. Neem contact op met een salarisadviseur van HRT Business Solutions voor meer informatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]