In het regeerakkoord heeft het kabinet een verhoging van het budget voor toegepast onderzoek aangekondigd, die oploopt tot € 200 miljoen in 2020. Een groot gedeelte hiervan loopt via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De staatssecretaris van dat ministerie heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid gegeven over de besteding van de middelen in 2018. Het gaat om een extra investering van € 75 miljoen in toegepast onderzoek. De staatssecretaris schetst op hoofdlijnen de invulling voor 2019 en verder.

Belangrijk onderdeel is de uitbreiding van de budgetten van de mkb innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het mkb. Het budget voor de MIT wordt in 2018 verhoogd naar € 40 miljoen. Het budget voor het innovatiekrediet wordt verhoogd met € 8,5 miljoen. De ruimte voor kredietverlening stijgt daardoor naar € 70 miljoen. Er is een bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar voor startups, voor de voortzetting van het techniekpact, voor versnelling van de kennisdeling met betrekking tot digitalisering in het mkb en voor small business innovation research (SBIR). SBIR is een aanpak voor innovatief inkopen.

Ministerie van Economische Zaken publicatie 18018553

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]