Unit4 Multivers is vanaf vandaag beschikbaar in versie 10.9. In deze nieuwe versie zijn tal van inhoudelijke aanpassingen gedaan om het gebruiksgemak verder te verbeteren. Ook zijn er diverse nieuwe functionaliteiten toegevoegd en is het hybride model tussen Unit4 Multivers (Online) en de Management Monitor verder geoptimaliseerd.

Unit4 legt de focus op realtime inzicht in de bedrijfsprestaties, grip op de organisatie en slimme processen die waar mogelijk automatisch kunnen verlopen.

Hieronder enkele nieuwe mogelijkheden:

  • Vanuit een verkooporder kan met een druk op de knop in een keer alle artikelen ingekocht worden.
  • Het rapport voorraad financieel kan voortaan afgedrukt worden op peildatum. Hierdoor wordt het mogelijk om in januari de voorraad per 31 december van het voorgaande jaar af te drukken.
  • Net als voor grootboekmutaties en opdrachtregels is er nu ook een uitgebreid zoekprogramma beschikbaar voor inkooporders en elektronische mutaties.
  • Optimalisatie Telebankieren. Gezien het aantal wijzigingen is dit hieronder separaat nader toegelicht.

Wijzigingen Telebankieren in Unit4 Multivers 10.9

  1. Wijze van matchen is sterk verbeterd. Bekijk de video: klik hier
  2. Ondersteuning nieuw bankformaat CAMT.53. Dit bankformaat is anders ingedeeld en bevat meer informatie dan het huidige format MT940 structured.
  3. Bij de bankgegevens kan op het tabblad betalen en incasseren gekozen worden wat in het bankbestand weggeschreven moet worden. Referentie, betalingskenmerk of omschrijving. Bij incasso kan ook nog gekozen worden voor factuurnummer. Standaard gebruikt Multivers bij betalingen de referentie van de factuur. Als dat niet is ingevuld wordt het factuurnummer opgenomen. Bij incasso’s wordt standaard het factuurnummer gebruikt.
  4. Geïmporteerde / klaar gezette bankmutaties worden direct automatisch gematcht. Voor de wijze waarop gematcht wordt hoeft u niets meer in te stellen. Multivers weegt zelf de zwaarte van de gevonden overeenkomsten tussen de posten in de administratie af en keurt de gevonden match op grond daarvan goed of niet. De kenmerken waarop gematcht is worden geel gemarkeerd.
  5. Let op: er wordt niet uitsluitend in uw openstaande posten gezocht. Dit maakt het mogelijk om ook storneringen terug te vinden. Er wordt maximaal twee boekjaren teruggezocht.
  6. Nog niet verwerkte bankmutaties kunt u tegenwoordig terugvinden bij E-mutaties. Vanuit hier kunnen de mutaties verwerkt worden in het bankboek.

Daarnaast zijn er diverse changes en wensen doorgevoerd. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen bekijkt u de releasenotes.

Nieuwe versie in gebruik nemen

Werkt u met Unit4 Multivers Online? Dan heeft Unit4 de nieuwe versie 10.9 reeds voor u geïnstalleerd en maakt u dus automatisch gebruik van de nieuwe versie.

Werkt u met Unit4 Multivers offline (lokaal geïnstalleerd)? Dan adviseren wij u de update door ons te laten verzorgen. In de meeste gevallen kunnen we dit op afstand voor u verzorgen (niet kosteloos). Voor een prijsindicatie en het inplannen van een geschikt moment neemt u contact met ons op. De nieuwe versie is beschikbaar via My Unit4 -> Download -> Versies U4M.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u persoonlijk advies over het gebruik van Unit4 Multivers in uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op.

Bart Scheepens

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact op met Bart Scheepens

06 - 5130 3887 [email protected]