29 maart 2019 wordt de Brexit definitief en is Groot-Brittannië niet langer onderdeel van de EU. Wat dit betekent en onder welke voorwaarden is nog onbekend. Ook is nog onvoldoende duidelijk welke invloed dit heeft op het Nederlandse bedrijfsleven. Wel is het advies om de nodige voorbereidingen te treffen.

Ook op het gebruik van Unit4 Wholesale heeft de Brexit invloed. Doet u zaken met organisaties in Groot-Brittannië? Hieronder treft u vier handige tips.

TIP 1: Aanpassingen in Unit4 Wholesale

Om u verder te kunnen voorbereiden hebben we voor u de wijzigingen in kaart gebracht die u, voor zover van toepassing, moet doorvoeren in uw applicatie.

Onderhoud landen

Zorg ervoor dat het vinkje ‘Europese Unie’ bij Groot Brittannië uitgezet wordt in het programma:

Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen | Landen

Brexit Wholesale

BTW-Scenario’s

Bij gebruik van het standaard BTW-scenario 00000003 bij Britse crediteuren moet dit gewijzigd worden in BTW-scenario 00000004.

Voor Britse debiteuren zal het BTW-scenario gewijzigd moeten worden van 00000007 naar 00000008.

Maakt u gebruik van zelfgemaakte BTW-scenario’s, controleert u die dan ook en pas deze aan volgens de normen gesteld aan een buiten EU levering/ontvangst.

Hiervoor kunt u gebruik maken van het programma.

Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens | Groepsgewijs wijzigen organisatiegegevens

Geeft u als voorwaarde op dat het BTW-scenario ‘Inkoop/verkoop EU btw verlegd’

Unit4 Wholesale Brexit

En pas het btw scenario aan:

 

BTW scenario

Openstaande orders

Houdt u er rekening mee dat van deels gefactureerde orders, het BTW scenario niet meer gewijzigd kan worden.

BTW aangifte

Bij het opmaken van dit document heeft de overheid nog geen besluit genomen over een eventuele overgangsregeling aangaande de fiscale gevolgen.

Mocht het per 1 april 2019 noodzakelijk zijn tòch aanpassingen door te voeren, dan kunnen facturen die nog zijn aangemaakt met het oude en foutieve scenario omgezet worden met behulp van

Applicatie | Taken | BTW aangifte | herindelen BTW-vakken

Hier kunt u de BTW-scenario’s  van bestaande facturen wijzigen in het nieuwe scenario. Daarna kunt u de BTW aangifte aanmaken:

BTW aangifte

Crediteringen

Mocht u nog een creditering moeten toepassen na de Brexit over een factuur van vóór Brexit, maakt u dan gebruik van het oorspronkelijke BTW-scenario welke was toegepast op de oorspronkelijke factuur. Hierbij zult u zelf de juiste keuze voor het BTW-scenario moeten maken in de inkoopfactuur, verkooporder, dienstenfactuur of verkoopfactuur.

TIP 2: Procedures aanpassen

Houdt u daarnaast rekening met eventuele (procedurele) gevolgen voor uw bedrijf. Te denken valt hierbij aan het vastleggen van de juiste stamdata zoals ‘Land van herkomst’, invoerrechten, en lay-outs van officiële papieren zoals factuur- en vervoersdocumenten.

TIP 3: Brexit-scan

Wilt u weten welke impact de Brexit heeft op uw organisatie? De overheid heeft hiervoor een handige Impact Scan gelanceerd die een richtlijn geeft om na te denken over de gevolgen die de Brexit kan hebben voor uw organisatie.

TIP 4: Subsidie

Ook komt u wellicht in aanmerking voor subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wanneer u een Brexit-adviseur inschakelt. Meer info: klik hier

Bart Scheepens

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact op met Bart Scheepens

06 - 5130 3887 [email protected]