Naar aanleiding van een evaluatie van de vrijstelling in de inkomstenbelasting voor pleegvergoedingen wordt voorgesteld deze vrijstelling structureel te maken. Dat is opgenomen in de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2019. De vrijstelling was tijdelijk. Aanvankelijk was voorgesteld de vrijstelling ook in 2019 van toepassing te laten zijn. De zogenaamde horizonbepaling komt te vervallen. De vrijstelling is met name gericht op de groep pleegouders met meer dan drie pleegkinderen. Gelet op de uitkomsten van de evaluatie vindt het kabinet het niet langer nodig om de positie van pleegouders met meer dan drie pleegkinderen apart te monitoren.

Ministerie van Financiën wetsvoorstel 2018-0000188356

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]