De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget ter consultatie gepubliceerd. De wijziging houdt in dat voor paren de inkomensgrens waar de afbouw van het kindgebonden budget begint wordt verhoogd met een bedrag van € 16.300. Voor alleenstaanden met kinderen blijft het grensinkomen rond het wettelijk minimumloon liggen. Stellen met kinderen en een gezamenlijk toetsingsinkomen boven de huidige afbouwgrens en circa € 65.000 krijgen door deze aanpassing een hoger kindgebonden budget of komen hierdoor in aanmerking voor een kindgebonden budget. Het is de bedoeling dat de wijziging per 1 januari 2020 in werking treedt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]