Voor een bestelauto van een ondernemer geldt een lager tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Voor het lage tarief gelden dus twee eisen: de bestelauto moet voldoen aan de voorwaarden, die aan een bestelauto worden gesteld, en de houder of gebruiker van de bestelauto moet ondernemer voor de omzetbelasting zijn.

Aan een ondernemer werd een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd nadat was geconstateerd dat in de laadruimte een houten bank was geplaatst. De bank was op maat gemaakt voor de auto en het tussenschot tussen cabine en laadruimte was aangepast om de bank te kunnen plaatsen. Een bestelauto mag niet voorzien zijn van zitplaatsen in de laadruimte. De naheffingsaanslag ging uit van het tarief voor een personenauto. Bij de naheffingsaanslag werd een verzuimboete opgelegd van 100% van de nageheven belasting. Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat de inspecteur de auto terecht heeft aangemerkt als een personenauto.

Hof Arnhem-Leeuwarden jurisprudentie ECLINLGHARL20187885, 18/00056

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]