Personeel

Het personeel van een bedrijf is een kostbaar ‘bezit’. Goed personeelsmanagement is daarom essentieel. Hiermee zijn onderscheidende resultaten te behalen. Op het gebied van personeelsbeleid gaan de ontwikkelingen snel. Het landschap verandert continu. Om het personeel te behouden is structurele inzet en aandacht nodig. Denk aan een afdeling personeelszaken en werkzaamheden op juridisch, fiscaal als financieel gebied.

personeel

wat doet een afdeling personeelszaken?

Een afdeling personeelszaken, ook wel bekend als human resources (HR), houdt zich bezig met verschillende aspecten van het personeelsbeheer binnen een organisatie, ook wel human resources management (HRM) genoemd. De taken van een afdeling personeelszaken variëren, afhankelijk van de grootte en de behoeften van een organisatie. Een afdeling personeelszaken of P&O voert bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden uit:

 

1. Werving en selectie: Het werven van nieuwe medewerkers voor openstaande functies, het beoordelen van sollicitaties, het voeren van sollicitatiegesprekken en het selecteren van geschikte kandidaten voor aanstelling.

 

2. Personeelsadministratie: Het bijhouden van personeelsdossiers, het verwerken van salarisadministratie, het beheren van vakantiedagen en andere verlofaanvragen, het regelen van arbeidscontracten en andere administratieve taken met betrekking tot werknemers.

 

3. Training en ontwikkeling: Het plannen en organiseren van trainingen, workshops en andere ontwikkelingsactiviteiten om de vaardigheden en kennis van werknemers te verbeteren en hun professionele groei te ondersteunen.

 

4. Prestatiebeheer: Het opzetten en onderhouden van prestatiebeoordelingssystemen, het begeleiden van werknemers bij het stellen van doelen, het uitvoeren van prestatiebeoordelingen en het bieden van feedback om de prestaties van werknemers te verbeteren.

 

5. Arbeidsverhoudingen: Het behandelen van arbeidsconflicten, het bevorderen van een positieve werkcultuur en het handhaven van een goede relatie tussen werkgevers en werknemers.

 

6. Beleidsontwikkeling en naleving: Het ontwikkelen en implementeren van personeelsbeleid, het zorgen voor naleving van arbeidswetgeving en andere relevante regelgeving, en het adviseren van het management over personeelsgerelateerde kwesties.

 

De afdeling personeelszaken speelt een cruciale rol bij het beheren van de menselijke hulpbronnen van een organisatie en het ondersteunen van de algehele strategische doelstellingen en groei. Zeker in de huidige tijd, waarin nieuwe medewerkers moeilijk te vinden zijn. Behoud van medewerkers is daarom misschien nog wel belangrijker dan recruitment. Tenslotte, als je nieuwe medewerkers werft, maar 'via de achterdeur' vertrekken meer medewerkers dan gaat dit ten koste van de continuïteit van de organisatie. 

 

Meer tips over dit onderwerp lees je in het blog