Reporting

Reporting geeft kennis. En kennis is macht. Op basis van actuele cijfers geeft grip op de organisatie en haar processen, zodat op het juiste moment de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. Het verzamelen en actueel houden van de gewenste cijfers kan lastig en tijdrovend zijn, zo ook de selectie en het gebruik van passende tools.

meer dan een rapportage

Dit gaat veel verder dan alleen een rapportage maken. Samenstelling van gegevens, selectie van rapportage- of BI-tool, analyse van de cijfers (forecasting, benchmarking) en zelfs bijsturing op basis van de output is mogelijk. Methodieken zoals EDI of XML, Business Intelligence (BI), managementrapportages en het optimaliseren van bedrijfsprocessen worden tegenwoordig bij veel organisatie ingezet. Ook de opkomst van artificial intelligence speelt hierin een rol. 

 

reporting rapportages maken

Wat is reporting en hoe zet je het in?

Reporting verwijst naar het proces van het verzamelen, analyseren en presenteren van gegevens om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van een bedrijfsactiviteit. Het omvat het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen, zoals databases, spreadsheets, softwareprogramma's en andere systemen, en het organiseren en verwerken van deze gegevens tot bruikbare informatie. 

 

Het belangrijkste doel van reporting is om relevante informatie te verstrekken aan belanghebbenden binnen en buiten de organisatie, zoals managers, directieleden, investeerders, regelgevende instanties en andere belanghebbenden. Deze informatie kan worden gebruikt voor het nemen van beslissingen, het monitoren van prestaties, het identificeren van trends, het evalueren van doelstellingen en het informeren van strategische planning.

 

Reporting kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 

1. Operationele rapportage: Rapporten die worden gebruikt voor het volgen van dagelijkse activiteiten en operationele prestaties, zoals productieverbruik, verkooprapporten, voorraadbeheer en klantenservice-statistieken.

 

2. Financiële rapportage: Rapporten die financiële gegevens bevatten, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen, kasstromen, budgetten en financiële ratio's. Deze rapporten bieden inzicht in de financiële gezondheid en prestaties van een organisatie.

 

3. Managementrapportage: Rapporten die zijn gericht op managers en leidinggevenden en die inzicht bieden in operationele en financiële prestaties, evenals belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's), trends en analyses die relevant zijn voor het nemen van beslissingen.

 

4. Compliance-rapportage: Rapporten die zijn ontworpen om te voldoen aan regelgevende vereisten en standaarden, zoals belastingaangiften, jaarrekeningen en andere wettelijke rapportageverplichtingen.

 

Meer tips vind je in het blog.