Sectoraansluiting werkgevers: wijzigingen gaan per direct in

Voor het heffen van premies hanteert de Belastingdienst (voorheen het UWV) voor bedrijven een indeling per sector. Afhankelijk van de sector wordt een hogere of lagere premie betaald. Omdat de premieheffing over de gehele loonsom gaat, kan een juiste indeling aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor een eventuele wijziging in de sectorindeling.

Wat verandert er?

De overheid is hard bezig om een aantal zaken te wijzigen voor de sectorindeling. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Vooruitlopend op de eventuele afschaffing van de sectorpremie (wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans -WAB- per 2020) gaan per direct, te weten per 29 juni 2018, de volgende maatregelen in:

 

1) U kunt wijzigingen in de sectorindeling niet meer met terugwerkende kracht aanvragen en over deze periode te veel betaalde premies terugkrijgen. Deze wijziging kan alleen nog maar op een datum in de toekomst ingaan. Er is 1 uitzondering: Hebt u door een verkeerde indeling te weinig sectorpremie betaald? Dan kan de Belastingdienst de indeling wél met terugwerkende kracht veranderen.

2) U kunt geen gesplitste aansluitingen meer aanvragen. De Belastingdienst neemt geen verzoeken meer aan om verschillende delen van uw onderneming in verschillende sectoren in te delen.

3) U kunt geen groepsaansluitingen meer aanvragen. Er worden geen verzoeken meer aangenomen om uw concern en nevenbedrijven en of instellingen in dezelfde sector te laten indelen.

 

 

Bovenstaande wijzigingen hebben geen invloed op hoe u op dit moment bent ingedeeld. Meer informatie over deze wijzigingen worden binnenkort verder uitgewerkt door de Belastingdienst.

 

Sectoraansluiting werkgevers

Een voorbeeld uit de praktijk

Een werkgever was ingedeeld in de sector Detailhandel. Door een wijziging in de activiteiten, hoorde de werkgever inmiddels in de sector Zakelijke dienstverlening. De Belastingdienst ging mee in deze wijziging en kende de wijziging toe met terugwerkende kracht van 5 jaar. De werkgever kreeg 5 jaar te veel betaalde premie terug. Dit scenario kan dus vanaf nu niet meer. Maar let op: de Belastingdienst kan dus wel in het nadeel van de werkgever beslissen om de herindeling met terugwerkende kracht toe te passen.

Wat is het advies?

 

 

Zorg zo snel mogelijk voor een juiste sectorindeling en voorkom dat bovenstaande maatregelen extra nadeel hebben. Te veel betaalde premies kunnen immers niet meer terug worden gevraagd.

 

Wees alert op de volgende situaties:

– Je doet iets anders dan op de KvK-website vermeld staat

– De bedrijfsactiviteit is de afgelopen tijd gewijzigd

– Je hebt nieuwe activiteiten aan het bedrijf toegevoegd

– Je bent gestopt met bepaalde activiteiten

Reactie schrijven

Commentaren: 0